Aktuality z obce Konětopy

 
 

 
 
Historie aktualit - 2012

 

Volby prezidenta - Oznámení o době a místě konání

POZVÁNKA Starostka obce Konětopy svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy, které se koná dne 14.12. 2012 od 19,30hod v Obecní hospodě Konětopy

kliknutím zvětšíte
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozpočet obce Konětopy na rok 2013
Sdělení pro občany Konětop
Ve středu
5.12.2012 bude Česká televize, ČT1 ve 21.55 hod., vysílat pořad z cyklu "Stopy, fakta, tajemství" s názvem "Záhada ztraceného obrazu". Tento díl je spojen s naší obcí Konětopy.
 
19.11.2012
POZVÁNKA
Starostka obce Konětopy svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy, které se koná dne 27.11. 2012 od 19,00hod na OÚ Konětopy
CECEMÍNSKO CUP 2012, Konětopy v sobotu 24. listopadu
Obec Konětopy pořádá 5. ročník tradičního turnaje ve stolním tenise v sále obecní hospody. Turnaj bude probíhat jako soutěž dvojic. Dvojice by měla mít bydliště ve stejné obci.
Přihlášky zasílejte do 18.11.2012 na email: jiri.miksovsky@klikni.cz 
nebo na telefon 602 372 079.
Výzva k účasti v zadávacím řízení - Snížení energetické náročnosti budovy prodejny potravin v obci Konětopy
Volby 2012 - Konětopy - výsledky

Oznámení - zahájení vystavení návrhu územního plánu Konětopy

Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský socíální fond naší obci?
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

6.9.2012
Platba za nájem kanalizace
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám připomenout, že v současné době se vybírá na OÚ Konětopy nájem za užívání kanalizace na období září 2012 - srpen 2013

3.1.2012
Sdělení pro občany a vlastníky nemovitostí v obci Konětopy


Poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2012
500 Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
500 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví rekreační stavbu
- poplatek je splatný do 31.1.2012

Poplatek ze psa pro rok 2012
100 Kč za 1 psa
150 Kč za druhého a každého dalšího psa
- poplatek je splatný do 31.1.2012

Dále připomínáme platbu za nájem a užívání kanalizace
na období 09/2011 - 08/2012 nejpozději do 31.1.2012
Sdělení pro občany Konětop
Ve středu
5.12.2012 bude Česká televize, ČT1 ve 21.55 hod., vysílat pořad z cyklu "Stopy, fakta, tajemství" s názvem "Záhada ztraceného obrazu". Tento díl je spojen s naší obcí Konětopy.
 

6.9.2012
Platba za nájem kanalizace
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám připomenout, že v současné době se vybírá na OÚ Konětopy nájem za užívání kanalizace na období září 2012 - srpen 2013

kliknutím zvětšíteSbor dobrovolných hasičů Konětopy
Vás zve na 20. ročník Memoriálu S. Davida a V. Cikánka
a 14. ročník Memoriálu J. Brůžka a M. Holečka,
který se koná 1.9.2012 na hasičském hřišti v Konětopech.
Pozvánka na DĚTSKÝ DEN - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI LÉTO - 2012
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !

POŘÁDÁ: OBEC KONĚTOPY
DNE: 25.8.2012
KDE: hřiště Konětopy
OD: 14.00 HOD

PRO DĚTI JSOU PŘIPRAVENY: HRY-soutěže,odměny…, Trampolína, Dvoj skluzavka s prolézačkou- Titanik
OBČERSTVENÍ- opékání buřtů

29.8.2012
POZVÁNKA

Oznámení o zahájení školního roku 2012/2013 - ZŠ a MŠ Všetaty  

Společné přivítání prvňáčků a zahájení školního roku - ZŠ Dřísy

23.7.2012
POZVÁNKA

Starostka obce Konětopy svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy, které se koná dne 28.8. 2012 od 19,00hod na OÚ Konětopy 

Program jednání: 
1/  Zahájení – kontrola usnesení
2/  Volba návrhové komise, zapisovatel, ověřovatelé zápisu
3/  Zpráva starostky za uplynulé období, došlá pošta
4/  Pronájem obecních pozemků
5/  Různé -  diskuse
6/  Usnesení - závěr

30.7.2012
Osvědčení o úspoře emisí
30.7.2012
Účast na turnaji v malé kopané v Konětopech u Milína
26.7.2012
Oznámení pro občany Konětop - Očkování králíků
24.7.2012
Informace o ukončení výluky mostů v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

jízdní řád linky 419


Nové hodiny pro veřejnost - pošta DŘÍSY

23.7.2012
POZVÁNKA

Starostka obce Konětopy svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy, které se koná dne 31.7. 2012 od 19,00hod na OÚ Konětopy 

Program jednání: 
1/  Zahájení – kontrola usnesení
2/  Volba návrhové komise, zapisovatel, ověřovatelé zápisu
3/  Zpráva starostky za uplynulé období, došlá pošta
4/  Rozpočtové opatření
5/  Rozloučení s prázdninami „ Léto 2012“
6/  Různé -  diskuse
7/  Usnesení - závěr

29.6.2012
OÚ Konětopy - Záměr směny pozemků
6.6.2012
UPOZORNĚNÍ
Z DŮVODU PŘECHODU NA NOVÝ CENTRÁLNÍ REGISTR VOZIDEL BUDE VE DNECH 1.7.2012 -8.7.2012 NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH REGISTRU VOZIDEL V ČR USKUTEČNĚNA ODSTÁVKA SYSTÉMU. Z VÝŠE UVEDENÉHO DŮVODU BUDOU V TĚCHTO DNECH OBĚ PRACOVIŠTĚ REGISTRU VOZIDEL MĚSTSKÉHO ÚŘADU BRANDÝS N/L. – STARÁ BOLESLAV UZAVŘENA!
DLE SDĚLENÍ MDČR BY SYSTÉM MĚL BÝT SPUŠTĚN DNE 9.7.2012.
4.6.2012
Spuštěna nová podoba www stránek obce Konětopy

1.6.2012
Nahráváme novou podobu www stránek obce Konětopy.
Některé odkazy mohou být krátkodobě nefunkční!
28.5.2012
Starostka obce Konětopy svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy, které se koná dne 5.6.2012 od 19.00 hod na OÚ Konětopy

video: http://www.youtube.com/watch?v=TgHBmca2AvY5.1.2012
Video z novoročního ohňostroje v Konětopech

video: http://www.youtube.com/watch?v=IJ0UHhcx124


3.1.2012
Sdělení pro občany a vlastníky nemovitostí v obci Konětopy


Poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2012
500 Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
500 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví rekreační stavbu
- poplatek je splatný do 31.1.2012
Poplatek ze psa pro rok 2012
100 Kč za 1 psa
150 Kč za druhého a každého dalšího psa
- poplatek je splatný do 31.1.2012

Dále připomínáme platbu za nájem a užívání kanalizace
na období 09/2011 - 08/2012 nejpozději do 31.1.2012