Aktuality z obce Konětopy

 
 

 
 
Historie aktualit - 2010

29.12. 2010
Poděkování z obce Višňová za pomoc
SDH Konětopy při povodních v srpnu 2010
 
29.12. 2010
POZVÁNKY:
Zápis do prvních tříd ZŠ DŘÍSY 26. ledna 2011

Zápis do prvních tříd ZŠ ČEČELICE 27. ledna 2011
3.11. 2010
POZVÁNKA DO DIVADLA
Obec Konětopy pořádá 28. prosince 2010 zájezd do divadla
DIVADLO NA FIDLOVAČCE NA HRU ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Předprodej vstupenek na OÚ Konětopy do 30.11.2010,
cena vstupenky 500 Kč.
3.11. 2010
CECEMÍNSKO CUP 2010 - Konětopy 27.11.2010
Obec Konětopy pořádá 3.ročník turnaje ve stolním tenise o putovní pohár - “ CECEMÍNSKO CUP 2010“ v sále obecní hospody Konětopy.
Turnaj bude probíhat jako soutěž družstev obcí svazku Cecemínska a podmínkou je účast 4 hráčů z každé obce svazku a trvalé bydliště v obci. Sraz účastníků turnaje: 8.30hod. Začátek turnaje 9.00hod
Občerstvení zajištěno.

Přihlášky zasílejte do 19.11.2010
na email: jiri.miksovsky@klikni.cz nebo na tel. 602372079
27. 10. 2010
AEROBIC V KONĚTOPECH

Začínáme 8. listopadu v 18,00 hodin, sál u hospody v Konětopech.
30.9.2010
Volby do Zastupitelstva obce Konětopy  a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
7.9.2010
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KONĚTOPY
ve spolupráci s obcí Konětopy
VÁS ZVE NA ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU SKALÁK
www.sklepskalak.cz
TERMÍN: 30.10. - 31.10.2010, cena : 1200,- Kč / osoba
v ceně: doprava,ubytování,oběd,raut..snídaně
Přihlášky + platba do 30.9.2010 – OÚ Konětopy
SDH KONĚTOPY 2010
30.1.2010 Hasičský ples
24.4.2010 Mělník - Boj o vteřiny
15.5.2010 Okresní kolo požárního sportu
5.6.2010 závody Záryby
14. - 15.8.2010 Bleskové povodně 2010 Liberecko (Frýdlant, Heřamnice, Víska)
2.9.2010
HASIČI SDH KONĚTOPY POMÁHALI PŘI POVODNÍCH
(článek v týdeníku mělnicko)

Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat deseti dobrovolníkům SDH Konětopy v čele se starostou panem Bartůňkem Jaroslavem a velitelem panem Holečkem P. st., kteří se zúčastnily záchranných akcí v povodněmi sužovaných oblastech v Severních Čechách - „bleskové povodně“. Záchranných prací se zúčastnili : Jaroslav Bartůněk, Tomáš Bartůněk,František Bartoníček, Jaroslav Holeček ml.,Petr Holeček st., Karel Kašpar, Jan Šeliga, Lukáš Suchý, Zdeněk Nejedlý, Jan Krulich.

Takové nezištné pomoci si opravdu velice vážím a děkuji všem zúčastněným pánům – dobrovolným hasičům za příkladný občanský postoj. Pánové srdečné díky!.
thn_39657_1406484195419_1031824779_31228749_1335991_n.jpg14. - 15.8.2010 Bleskové povodně 2010 Liberecko (Frýdlant, Heřamnice, Víska)
Alena Šeligová, starostka obce
27.8.2010
POZVÁNKA NA 18. ročník MEMORIÁLU S.DAVIDA A V. CIKÁNKA A NA 12. ROČNÍK MEMORIÁLU J. BRŮŽKA A  M. HOLEČKA
V KONĚTOPECH 4.9.2010, POŘÁDÁ SDH KONĚTOPY
10.8.2010
Informace pro občany obce Konětopy.
Připomínáme občanům Konětop a vlastníkům nemovitostí v obci Konětopy !
Platba za nájem a užívání tlakové kanalizace v obci Konětopy na období září 2010 – září 2011:
Občan užívající kanalizaci – 1400Kč/rok
Rekreační objekt 3000,-Kč/rok


Žádáme, aby výše uvedené nájemné bylo uhrazeno do 30.11.2010 do pokladny na OÚ Konětopy nebo převodním příkazem na účet obce Konětopy: KB Mělník č. 19122171/0100 – var.symbol čp. nemovitosti v obci Konětopy.
10.8.2010
POZVÁNKA NA ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
29. 8. 2010 OD 14,00 hodin na dětském hřišti v Konětopech
28.7.2010
TANEČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA v sobotu 7. 8. 2010
od 20,00 hodin v Obecní hospodě v Konětopech
21.7.2010
Volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 15. a 16.10.2010

Počet volebních obvodů v Obci Konětopy : 1 volební obvod

Obecní zastupitelstvo Konětopy pro VOLBY do zastupitelstev obcí konané 15. a 16.října 2010 – bude 7členné.

Potřebný počet podpisů na peticích:
pro nezávislé kandidáty v Obci Konětopy je 15 podpisů
pro sdružení nezávislých kandidátů v Obci Konětopy je 21 podpisů

thn__mg_4762_100605.jpgLETECKÉ SNÍMKY OBCE KONĚTOPY, 5.6.2010
 

14.5.2010
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční :
dne: 18.června 2010 - pátek, 17,00 – 19,00hod
dne: 25.června 2010-pátek, 18,00 – 19,00hod
místo: sál Obecní hospody Konětopy
11.5.2010
POZVÁNKA NA OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
15.5.2010 NA HŘIŠTI V KONĚTOPECH
14.4.2010
Obec Konětopy vyhlašuje „ POPTÁVKU“ na pořízení Změny č.2 Územně plánovací dokumentace Obce Konětopy a „ obnovu „ ÚPD Konětopy dle zákona č. 183/2006 Sb.,o uzemním plánování a stavebním řádu ve dvou etapách.
[  dokument]
14.4.2010
OČKOVÁNÍ PSŮ  22. dubna 2010
od 16,00 – 17,00hod ( sebou očkovací průkaz)
Kde: náves Obce Konětopy
Více informací na OÚ Konětopy : tel: 326 971017
14.4.2010
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
5.června 2010 před OÚ Konětopy  od 10:30 – 11:00 hodin
16.2.2010
DĚTSKÝ KARNEVAL 13.3.2010
V OBECNÍ HOSPODĚ KONĚTOPY OD 14.00 HODIN
16.2.2010
Pozvánka na celodenní lyžování ve Vítkovicích 6.3.2010
odjezd autobusu z Konětop v 6,00 hodin, cena 150 Kč na osobu

pozvánka
thn_img_2778.jpgNový sál Obecní Hospody Konětopy, 13.2.2010
26.1.2010
HASIČSKÝ PLES 30. 1. 2010 v Obecní hospodě Konětopy.

 
26.1.2010
PODNIKATELSKÝ PLES 13, 2. 2010
v Obecní hospodě Konětopy. 
Novoroční turnaj ve stolním tenise KONĚTOPY 2010

Losování : 1.1.2010 v 16.00 hod v sále Obecní hospody v Konětopech