Obsah stránky

Myslivecké sdružení Čečelice-Konětopy

Ačkoli má myslivost ve zdejších honitbách dlouholetou tradici, první zápis v konětopské obecní kronice je z 30. prosince 1925 o volbě honebního výboru na dobu 6 let od roku 1926 do roku 1931. Podle zápisů v kronice však nedošlo k dohodě o poměrném zastoupení ve výboru mezi dvěmi skupinami myslivců, a to skupinou pana Josefa Málka a skupinou pana Antonína Kotrče, která se již dalších jednání nezúčastnila.

V 60. letech 20. století byly malé myslivecké organizace sdružovány ve větší celky. Konětopy byly přičleněny do sdružení společně s obcemi Dřísy a Lhota. Společná práce započala 14. ledna 1961 v rámci nové organizace s názvem Myslivecké sdružení Dřísy-Lhota-Konětopy. Společná práce však nebyla dobrá a již po roce na schůzi 27. ledna 1962 dochází k návrhu na rozpuštění tohoto sdružení. To se však neuskutečnilo a 17. února 1962 bylo na výroční členské schůzi zvoleno nové vedení.

Ustavující schůze nového mysliveckého sdružení se konala dne 4. ledna 1963 za účasti 28 členů. Byl přijat název nově ustanoveného sdružení Myslivecké sdružení Dřísy a bylo přijato 34 řádných členů.

V roce 1983 došlo k roztržení a následnému zániku Mysliveckého sdružení Dřísy tím, že někteří členové z Konětop přestoupili do mysliveckého sdružení do Čečelic. Zbývající členové zůstali při členské základně ve Dřísech. Sloučením Dřís, Lhoty, Ovčár a Nedomic vzniklo Myslivecké sdružení Dřísy - Ovčáry.

Na základě žádosti a návrhu na uznání honitby Honebního společenstva Čečelice - Konětopy vydal Okresní úřad Mělník rozhodnutí č.j. RN/92/93, kterým uznává ve smyslu §6 odst 3. společenstevní honitbu s účinností od 1.4.1993 s názvem Čečelice - Konětopy. Vlastníkem honitby, jemuž přísluší výkon práva myslivosti podle zákona je Honební společenstvo Čečelice - Konětopy. Toto Honební společenstvo Čečelice - Konětopy vzniklo v prosinci 1992. Od 1. dubna 1993 pronajímá smlouvou o výkonu práva myslivosti Mysliveckému sdružení Čečelice – Konětopy výše uznanou společenstevní honitbu na dobu 10 let.

Honební společenstvo Čečelice – Konětopy (výbor zvolený v roce 1993)

  • Pokorný Václav, předseda
  • Masejtek Josef, jednatel
  • Rytíř František, hospodář
  • Černý Jaroslav, finanční hospodář
  • Pokorný Václav, člen výboru

Myslivecké sdružení Čečelice – Konětopy (výbor zvolený v roce 2002)

  • Hain Zdeněk, starosta
  • Seidl Radek, Ing., jednatel
  • Matějka Miroslav, Ing., pokladník
  • Nepomucký Jaroslav, člen
  • Rytíř František, člen
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.