Obsah stránky

CzechPOINT

Na Obecním úřadě Konětopy funguje pouze CzechPoint Office, veškeré služby pro veřejnost poskytuje OÚ Dřísy.

 

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Poskytujeme tyto služby 

Výpis z veřejných evidencí:

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
 • U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
 • Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
 • Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
 • (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
 • Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení


Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 50,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.

 • Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,- Kč

Ceník: 

 
Výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč
Výpisy z Katastru nemovitostí 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
   
KONVERZE DOKUMENTŮ
Pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.