Obsah stránky

O obci

Ves Konětopy se poprvé připomíná v roce 1391 jako ves s tvrzí - vladyckým sídlem, poplatná řádu Křižovníků. Od roku 1502 byla zařazena do brandýského panství. Zdejší tvrz zanikla zřejmě během třicetileté války.

Podnes zachovaná kompozice obce je středověkého původu. V půdorysu obce je dodnes patrné křížení důležitých cest na Čečelice, Sudovo Hlavno a Dřísy. Zde, v místě křižovatky, vznikla centrická náves - seskupení statků a rybník. Obec se později rozvíjela podél těchto cest.

Obec Konětopy leží v jihovýchodní části bývalého okresu Mělník, na samé hranici bývalého okresu Mladá Boleslav. Její území na severu navazuje na lesní celek táhnoucí se od Košátek na jih, na jihu a západě se území svažuje k Labi a přiléhá k Cecemínskému hřbetu. Západní hranicí sousedí s obcemi Dřísy a Čečelice. Na východě sousedí Konětopy s katastrem Sudova Hlavna. Od 1. ledna 2007 spadá obec do bývalého okresu Praha-Východ.

Konětopy leží na křižovatce silnic směrem na Čečelice (a dále Byšice) a na Dřísy (a dále Kostelec nad Labem). Směrem na Sudovo a Kostelní Hlavno vede spojení na Mladou Boleslav a po rychlostní komunikaci na Prahu.

Územím neprochází žádná železniční trať, nejbližší železniční trať 070 Praha-Turnov prochází katastry Všetat a sousedních Čečelic.

Spádovostí z hlediska služeb a pracovních příležitostí směřuje obec převážně k Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi, méně k Mělníku, ke Kostelci nad Labem a Mladé Boleslavi. Počtem obyvatel se obec řadí spíše k menším obcím regionu.

Z územních funkcí se nejvíce uplatňuje zemědělství, lesnictví, těžba štěrkopísku a v menší míře obytné funkce a služby. Ve školním roce 2016/2017 byla otevřena nová mateřská škola, příspěvková organizace obce.

Občanská vybavenost

Obec má občanskou vybavenost, která je dána i její velikostí a malým počtem obyvatel. Obec Konětopy má dobudovanou kanalizaci a dokončenou plynofikaci. Obec je napojena na veřejný vodovod.

Veřejné vybavení, obchod a služby

Obecní úřad Konětopy funguje ve zrenovované budově sousedící s hasičskou zbrojnicí. Základní i mateřská škola je ve Dřísech. Zdravotní středisko v obci není, občané dojíždějí do spádových měst. Lékárna s pohotovostní službou funguje v Brandýse nad Labem, Mělníku a Mladé Boleslavi. Pošta je v sousední obci Dřísy. Hřbitov přímo v obci není. Pohřbívá se na hřbitově ve Dřísech.

Obec Konětopy je z hlediska obchodu a služeb poměrně skromně zařízena. Největší koncentrace provozoven obchodu a služeb je v prostoru návsi. Pohostinské provozy slouží v duchu lokálních tradic. Ubytovací kapacity přímo v obci nejsou.

Životní prostředí

Jde o typickou krajinu přetvořenou činností člověka. Rozhodujícím faktorem vytváření krajiny a životního prostředí v této oblasti byla a je zemědělská výroba a těžba šterkopísku. Na území obce se nenacházejí žádné skládky.

Jižně od obce jsou zatopené pískovny - jezera, vyhledávaná rekreační oblast.

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.