Obsah stránky

Starší sejmuté dokumenty

2018

text oznámení vyvěšeno
 dne
sejmuto dne
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Konětopy 19.12.2018. 11.12.2018 20.12.2018
VKM - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 -2021.pdf
VKM - Návrh rozpočtu obce na rok 2019.pdf
22.11.2018 31.12.2018
Mateřská škola Konětopy - Návrh střednědobého výhledu na období 2019-2021.pdf
Mateřská škola Konětopy - Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf
22.11.2018 20.12.2018
Obec Konětopy - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 -2021.pdf
Obec Konětopy - Návrh rozpočtu obce na rok 2019.pdf
22.11.2018 20.12.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Konětopy dne 21.11.2018 13.11.2018 22.11.2018
DSO Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021.pdf
DSO Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf
9.11.2018 19.12.2018
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Seznam nedostatečné zapsaných osob, aktualizace k 1.8.2018 (xlsx)
29.10.2018 4.4.2019
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Konětpy dne 1.11.2018 23.10.2018 2.11.2018
Opis výsledků voleb do zastupitelstva obce 6.10.2018 2.11.2018
Oznámení o době a místu konání voleb. 20.9.2018 8.10.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva 18.9.2018 a 22.9.2018. 10.9.2018 24.9.2018
Oznámení - První zasedání okresní volební komise. 6.9.2018 11.9.2018
Veřejná vyhláška – Zahájení veřejného projednávání návrhu Změny č. 1. územního plánu Konětopy 5.9.2018 16.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 3.9.2018 4.10.2018
Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n.L., o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů.  24.8.2018 26.9.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí 2018 - Počet a sídlo OVK.
 
21.8.2018 8.10.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva 28.8.2018.

 
20.8.2018 29.8.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí 2018 - Počet členů OVK.
 
6.8.2018 5.10.2018
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 2/2018, o zákazu vstupu do lesů. 6.8.2018 13.9.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva 24.7.2018.
16.7.2018 25.7.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí 2018 – informace o počtu členů zastupitelstva obce Konětopy. 21.6.2018 1.8.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Konětopy – 19.6.2018 11.6.2018 20.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 – Obec Konětopy.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konětopy za rok 2017
31.5.2018 19.6.2018
Oznámení o Závěrečném účtu 2017 VKM.
Informace dle zák.23/2017 – Svazek VKM – závěrečný účet 2017.
25.5.2018 11.6.2018
Oznámení ve vazbě s účinností zákona o ochraně osobních údajů - GDPR – pověřenec pro obec Konětopy. 23.5.2018 24.6.2018

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf
 
27.4.2018 29.5.2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o zahájení řízení pro adresáta Kalivodová Helena.pdf
 
23.4.2018 9.5.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o zahájení řízení pro adresáta Kalivoda Josef.pdf 23.4.2018 9.5.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o zahájení řízení pro adresáta Kalivodová Věra.pdf 23.4.2018 9.5.2018
Seznam přijatých žáků – ZŠ Dřísy 23.4.2018 10.5.2018
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Seznam nedostatečné zapsaných osob, aktualizace k 1.2.2018 (xlsx)
17.4.2018 18.5.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.4.2018 16.4.2018 25.4.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 14.5.2018
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce Konětopy. 28.3.2018 13.4.2018
 Řád ohlašovny požáru 28.3.2018 13.4.2018
Závěrka 2017 VKM
Příloha č. 1 Fin 2017 Svazku VKM.pdf
Příloha č. 2 Rozvaha 2017 Svazku VKM.pdf
Příloha č. 3. VZZ 2017 Svazku VKM.pdf

Závěrečný účet 2017 VKM
Příloha č. 4 Zpráva o přezk. 2017 Svazku VKM.pdf

 
20.3.2018 6.4.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2017
Příl . č.1 Výkaz Fin 2017 Cecemínsko.pdf
Příl. č. 2. Rozvaha 2017 Cecemínsko .pdf
Příl. č. 3. VZZ 2017 Cecemínsko.pdf
Příl. č. 4. Příloha 2017 Cecemínsko.pdf
Příl. č. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf
 
20.3.2018 6.4.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva 27.3.2018 19.3.2018 28.3.2018
Dražební vyhláška č.j. 124 EX 2038/17-92  27.2.2018 12.4.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 21.2.2018 12.3.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva 27.2.2018 19.2.2018 28.2.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava silničního provozu Konětopy. 1.2.2018 28.2.2018
Výsledky II. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Konětopy 27.1.2018 12.2.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva 30.1.2018 23.1.2018 31.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 16.1.2018 29.1.2018
Výsledky I. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Konětopy 13.1.2018 26.1.2018
Oznámení o vyhlášení revize KN v k.ú. Konětopy.   11.1.2018 1.10.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva 9.1.2018 2.1.2018 10.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaný ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise.pdf
14.12.2017 15.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaný ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.pdf
14.12.2017 15.1.2018
Oznámení o návrhu stanovvení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Sudovo Hlavno, v k.ú. Kostelní Hlavno. 12.12.2017 28.12.2017
Dražební vyhláška č.j. 120 EX 36697/15-138 7.12.2017 25.1.2018
Dražební vyhláška č.j. 067 EX 486/06-131 6.12.2017 26.1.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých 6.12.2017 8.1.2018
Záměr pronajmout nemovitý majetek obce Konětopy - pozemky.pdf 29.11.2017 15.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaný ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
.
28.11.2017 15.1.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků- Volba prezidenta ČR.pdf 28.11.2017 15.1.2018

 

2017

text oznámení vyvěšeno
 dne
sejmuto dne
Volba prezidenta České republiky konaný ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise.pdf
14.12.2017 15.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaný ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.pdf
14.12.2017 15.1.2018
Oznámení o návrhu stanovvení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Sudovo Hlavno, v k.ú. Kostelní Hlavno. 12.12.2017 28.12.2017
Dražební vyhláška č.j. 120 EX 36697/15-138 7.12.2017 25.1.2018
Dražební vyhláška č.j. 067 EX 486/06-131 6.12.2017 26.1.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých 6.12.2017 8.1.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Konětopy - 12.12.2017 4.12.2017 13.12.2017
Záměr pronajmout nemovitý majetek obce Konětopy - pozemky.pdf 29.11.2017 15.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaný ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
.
28.11.2017 15.1.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků- Volba prezidenta ČR.pdf 28.11.2017 15.1.2018
Návrh Rozpočtu Obec Konětopy na rok 2018.
Příloha: Příloha č. 1 k Návrhu rozpočtu 2018.pdf
21.11.2017 11.12.2017
Návrh Střednědobého výhledu - Obec Konětopy na rok 2018-2020. 21.11.2017 11.12.2017
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2018
Svazek měst a obcí VKM - Střednědobý výhled rozpočtu
14.11.2017 7.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Cecemínsko 10.11.2017 30.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 (dle položek)
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 (dle paragrafů)
3.11.2017 30.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.-21.října 2017 -  výsledky Obec Konětopy. 21.10.2017 29.10.2017
Dražební vyhláška č. 023 EX 00104/17-084 17.10.2017 22.11.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva 24.10.2017 16.10.2017 25.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.pdf
5.10.2017 23.10.2017
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 35129/13 - 130 3.10.2017 4.11.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
2.10.2017 2.11.2017
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy  - stanovení přechodné úpravy silničního provozu 2.10.2017 19.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o konání zasedání OVK
21.9.2017 23.10.2017
VV - Návrh opatření obecné povahy, zastavení těžby dřevin smrk, borovice 18.9.2017 19.10.2017
Dražební vyhláška č. 203 Ex 19982/17-44 - el.dražba nemovitosti 18.9.2017 19.10.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 22.9.2017. 15.9.2017 23.9.2017
Záměr pronájmu prodejny smíšeného zboží v obci Konětopy. 5.9.2017 23.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
5.9.2017 23.10.2017
Záměr pronájmu majetku - pozemky 25.8.2017 21.9.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 31.8.2017. 24.8.2017 1.9.2017
MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslavi, Veřejná vyhláška – předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník 16.8.2017 18.9.2017
Písemná výzva k podání nabídky - Venkovní úpravy u čp.42.Konětopy - II.etapa" 9.8.2017 25.8.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 8.8.2017. 31.7.2017 9.8.2017
VV - změna č.1 ÚP Sudovo Hlavno. 21.7.2017 22.8.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 25.7.2017. 17.7.2017 26.7.2017
Výzva k podání nabídky  na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ Dětské hřiště Konětopy“.
Podmínky zadávacího řízení - upřesnění specifikace materiálu - část II., Zadávací dokumentace
12.7.2017 26.7.2017
Veřejná vyhláška - stavební povolení stavby "Venkovní úpravy u č.p. 42 v Konětopech" 30.6.2017 17.7.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 27.6.2017. 19.6.2017 28.6.2017
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.pdf
8.6.2017 28.6.2017
Mateřská škola Konětopy - výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do předškolního zařízení pro š.r. 2017/2018. 6.6.2017 1.9.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Venkovní úpravy u č.p. 42 v Konětopech". 25.5.2017 16.6.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 30.5.2017. 22.5.2017 1.6.2017
Záměr propachtovat pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. Konětopy.pdf 10.5.2017 30.5.2017
Záměr propachtovat pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. Sudovo Hlavno.pdf 10.5.2017 30.5.2017
Veřejný vyhláška - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017 4.5.2017 22.5.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Konětopy 9.5.2017. 28.4.2017 10.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017", vydal FÚ pro Středočeský kraj, 27.4.2017 31.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy, které se koná v úterý 25.4.2017 13.4.2017 27.4.2017
Informace o návrhu výroku změny územního rozhodnutí o umístění stavby "Venkovní úpravy v Konětopech u č.p. 42" 3.4.2017 19.4.2017
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - stavební povolení stavby "Spouštěná studna na č.p.p. 17/8 v k.ú. Konětopy. 29.3.2017 14.4.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 28.3.2017 13.4.2017
Rozhodnutí -  úplná uzavírka silnice č. II/244 (ul. Všetatská) v úseku od začátku obce po křižovatku se silnicí č. III/24424 (ul. Konětopská) v termínu od 1.4.2017 do 30.4.2017 pro provádění stavebních prací při výstavbě kanalizace. Objízdná trasa se stanovuje po silnici č. I/9, I/16 II/244, II/331 obousměrně.
 
28.3.2017 13.4.2017
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - vrtaná studna na pozemku č.p.p. 271/45 v k.ú. Konětopy 17.3.2017 3.4.2017
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - vrtaná studna na pozemku č.p.p. 271/46 v k.ú. Konětopy 17.3.2017 3.4.2017
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

 
16.3.2017 3.4.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy, které se koná v úterý 21.3.2017 13.3.2017 22.3.2017
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016 a závěrečný účet za rok 2016, včetně příloh 8.3.2017 25.3.2017
Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce Konětopy- pozemky. 6.3.2017 30.3.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
2.3.2017 17.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy, které se koná 28.2..2017 20.2.2017 1.3.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 15.2.2017 3.3.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2017/017199-S, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy:
Mapka ochranných pásem.
6.2.2017 22.2.2017
Zveřejnění záměru obce Konětopy - pronájem Obecní hospody Konětopy
Podání nabídek nejpozději do 23.2.2017 do 16,00 hodin.
1.2.2017 24.2.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy, které se koná v úterý 31.1.2017 23.1.2017 1.2.2017
Dražební vyhláška č. 181 EX 7978/14-251 20.12.2016 23.1.2017
Nařízení obce Konětopy č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Konětopy. 16.12.2016 2.1.2017
Rozpočet Svazku obcí a měst VKM na rok 2017. 16.12.2016 2.1.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
26.10.2016 2.3.2017
Platba kanalizace Konětopy 2016-2017 7.9.2016 5.9.2017

 

2016

text oznámení vyvěšeno
 dne
sejmuto dne
Dražební vyhláška č. 181 EX 7978/14-251 20.12.2016 23.1.2017
Nařízení obce Konětopy č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Konětopy. 16.12.2016 2.1.2017
Rozpočet Svazku obcí a měst VKM na rok 2017. 16.12.2016 2.1.2017
OZV č. 1/2016 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení 7.12.2016 23.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy, které se koná v úterý 14.12.2016 6.12.2016 15.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy, které se koná v úterý 29.11.2016 21.11.2016 30.11.2016
Návrh rozpočtu obce Konětopy na rok 2017   2.11.2016 18.11.2016
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2017  2.11.2016 18.11.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
26.10.2016 2.3.2017
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 18.10.2016 18.11.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Konětopy 26.10.2016 18.10.2016 27.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Opis výsledku hlasování v okrsku Konětopy
8.10.2016 17.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Oznámení o době a místě konání voleb
19.9.2016 10.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Konětopy 27.9.2016 19.9.2016 29.9.2016
Veřejná zakázka malého rozsahu - Písemná výzva - Venkovní úpravy u čp.42 Konětopy - II.etapa 8.9.2016 27.9.2016
Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru MěÚ Veltrusy 7.9.2016 18.10.2016
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7.9.2016 31.10.2016
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 47090/12-82 7.9.2016 20.10.2016
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 47090/12-81 7.9.2016 20.10.2016
Platba kanalizace Konětopy 2016-2017 7.9.2016 5.9.2017
Pozvánka na zastupitelstvo obce Konětopy 6.9.2016 29.8.2016 7.9.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
23.8.2016 10.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
23.8.2016 10.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26.7.2016 18.7.2016 27.7.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - křižovatka místní komunikace a silnice č. III/24424 v obci Konětopy. 14.7.2016 1.8.2016
Zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 418/3 v k.ú. Konětopy. 7.7.2016 26.7.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní provozu na pozemních komunikacích. 28.6.2016 14.7.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Čečelice. 23.6.2016 11.7.2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02. 23.6.2016 11.7.2016
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 29.6.2016 21.6.2016 30.6.2016
Rozhodnutí o umístění stavby - Přípojka tlakové kanalizace pro stavbu RD, stavebník Jakub Vytiska. 20.6.2016 7.7.2016
Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
9.6.2016 28.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Konětopy - 31.5.2016 23.5.2016 1.6.2016
Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace, přijme provozního zaměstnance na pozici kuchařka ve výdejně a školnice (úklid). 2.5.2016 26.5.2016
Konkursní řízení na funkci ředitele - ředitellky Mateřské školy Konětopy, příspěvkové organizace. 2.5.2016 11.6.2016
Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace, přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy. 2.5.2016 26.5.2016
Návrh výroku rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Venkovní úpravy v Konětopech u čp. 42, vč. návrhu dopravního řešení křížovatky Čečelice x Kostelní Hlavno x Dřísy a autobusové zastávky" 29.4.2016 16.5.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Konětopy, které se koná 26.4.2016 18.4.2016 27.4.2016
Zveřejnění záměru na prodej pozemku 11.4.2016 26.4.2016
Poptávka na vybavení Mateřské školy Konětopy - II. etapa vybavení nábytku a Poptávka na vybavení školní výdejny.
Přílohy:
ŠJ - sortiment a cenová nabídka
Výkaz výměr II. etapa
11.4.2016 25.4.2016
Veřejná vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2016
Vydal: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
5.4.2016 2.9.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 23.3.2016 8.4.2016
První Labská, s.r.o., - Smlouvy na odběr závlahové vody na rok 2016 21.3.2016 5.4.2016
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 29.3.2016 21.3.2016 30.3.2016
Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015 (1).pdf
Fin 2 12 122015.pdf
Příloha 122015.pdf
Rozvaha 122015.pdf
Výkaz zisků a ztráty 2015.pdf
10.3.2016 29.3.2016
 Veřejná vyhláška – zásady územního rozvoje 22.2.2016 9.3.2016
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 23.2.2016 15.2.2016 24.2.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Nároodní plán povodí Dunaje.
č.j. 155/2016-MZE-15120 Ministerstvo zemědělství
26.1.2016 12.2.2016
Veřejná vyhláška Obce Dřísy - Oznámení o porojednání návrhu zadání Změny č. 4 ÚP DŘÍSY 26.1.2016 22.2.2016
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j. 108 EX 06404/10-PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU 25.1.2016 3.3.2016
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 26.1.2016 15.1.2016 27.1.2016
Dražební vyhláška 108 EX 5064/09, povinný Milan Holeček
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město
4.1.2016 28.1.2016

 

2015

text oznámení vyvěšeno
 dne
sejmuto dne
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 15.12.2015 7.12.2015 16.12.2015
Konkursní řízení na funkci ředitele / ředitelky Mateřské školy Konětopy, příspěvkové organizace 25.11.2015 15.12.2015
Návrh Rozpočtu obce Konětopy na rok 2016 25.11.2015 15.12.2015
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 24.11.2015 16.11.2015 25.112015
Návrh rozpočtu svazku Cecemínska na rok 2016 5.11.2015 30.11.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro pana Petra Kalivodu. 29.10.2015 2.10.2015
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha: aktualizovaný seznam k 1.8.2015
5.10.2015 31.12.2015
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 22.10.2015 15.10.2015 23.10.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro pana Petra Kalivodu. 8.10.2015 26.10.2015
Výzva k podání nabídky – „Venkovní úpravy při MŠ Konětopy – I. etapa „ 30.9.2015 16.10.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti "Oznámení o zahájení správního řízení panu Petru Kalivodovi". 22.9.2015 8.10.2015
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 29.9.2015 21.9.2015 30.9.2015
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 25.8.2015 17.8.2015 26.8.2015
Pronájem restaurace a společenského sálu Konětopy 12.8.2015 16.9.2015
Záměr pronájmu část. budovy č.p.42 30.7.2015 18.8.2015
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02. 27.7.2015 31.8.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy v úterý 28.7.2015 20.7.2015 29.7.2015
Záměr pronájmu majetku - část pozemku p.č. 64/2 7.7.2015 27.7.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy v úterý 30.6.2015 24.6.2015 1.7.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy v úterý 16.6.2015 8.6.2015 17.6.2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Konětopy za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014.
28.5.2015 16.6.2015
DSO Cecemínsko - závěrečný účet 2014
Přílohy: Cecemínsko - rozvaha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření DSO Cecemínsko za rok 2014
Cecemínsko - FIN
Cecemínsko - příloha
Cecemínsko - výkaz zisků a ztraty
25.5.2015 16.6.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Konětopy v úterý 26.5.2015 18.5.2015 27.5.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 30.4.2015 2.6.2015
Pozvánka na zasedání OZ Konětopy 28.4.2015 20.4.2015 29.4.2015
Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2015
Vydal: KHS
24.3.2015 31.8.2015
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva Konětopy – 31.3.2015 23.3.2015 1.4.2015
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 5.3.2015 26.2.2015 6.3.2015
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 3.2.2015 26.1.2015 4.2.2015
Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 46958/13-737. 16.1.2015 12.2.2015
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 14.1.2015 11.12.2014 15.1.2015
Písemná výzva k podávání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce a zateplení obecní hospody a mateřského centra Konětopy".
Lhůta pro podávání nabídek končí 7.1.2015 ve 14,00 hodin.
22.12.2014 8.1.2015

 

2014

text oznámení vyvěšeno
 dne
sejmuto dne
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 14.1.2015 11.12.2014 15.1.2015
Písemná výzva k podávání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce a zateplení obecní hospody a mateřského centra Konětopy".
Lhůta pro podávání nabídek končí 7.1.2015 ve 14,00 hodin.
22.12.2014 8.1.2015
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 19.12.2014 11.12.2014 20.12.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 1.12.2014 21.11.2014 2.12.2014
Svazek obcí Cecemínsko - návrh rozpočtu na rok 2015 14.11.2014 1.12.2014
Návrh rozpočtu obce Konětopy na rok 2015 14.11.2014 1.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Konětopy 4.11.2014 27.10.2014 5.11.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Václava Horáčka
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
21.10.2014 6.11.2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Konětopy konanych ve dnech 10.a 11.října 2014 13.10.2014 5.11.2014
Mobilní svoz nebezpečných odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 4.10.2014 v době 13,15 - 13,45 hodin u obecního úřadu. 22.9.2014 6.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 30.9.2014 22.9.2014 1.10.2014
Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
22.9.2014 13.10.2014
Zveřejnění záměru obce zřízení služebnosti
Vydal: Obec Konětopy
3.9.2014 19.9.2014
Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Jmenování zapisovatele.pdf (379 kB)
29.8.2014 13.10.2014
Rozhodnutí o změně využití území, stavebník Marie Šofrová 26.8.2014 11.9.2014
Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26.8.2014 13.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 2.9.2014 25.8.2014 3.9.2014
 Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Informace o registraci kandidátních listin
22.8.2014 13.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 26.8.2014 18.8.2014 27.8.2014
 Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
 
8.8.2014 13.10.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Mgr. Kamila Blažka
Vydal. Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, čj. Výst.267b/2014
24.7.2014 11.8.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 29.7.2014 21.7.2014 29.7.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020"

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K

 
17.7.2014 18.8.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje".

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K
17.7.2014 18.8.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a potřebného počtu podpisů na peticích
16.7.2014 13.10.2014
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. III/10158 8.7.2014 24.7.2014
 Informace k Volbám do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014:
Volby do zastupitelstev obcí - 10. a 11. říjen 2014 - kandidátní listiny.pdf
Volby do zastupitelstev obcí - 10. a 11. října 2014 - počet podpisů .pdf
 
25.6.2014 13.10.2014
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy.pdf
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
11.6.2014 27.6.2014
MěÚ Mělník - oznámení - změna č.2ÚPNSÚ Čečelice.pdf 11.6.2014 9.7.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konětopy za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013
29.5.2014 24.6.2014
Volby do obecních zastupitelstev podzim 2014- oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva.
Vydal: Obec Konětopy
28.5.2014 13.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 27.5.2014 19.5.2014 28.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
7.5.2014 26.5.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2014
Vydal. Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 2.6.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 29.4.2014 17.3.2014 30.4.2014
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
15.4.2014 27.5.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby EP 8.4.2014 26.5.2014
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupecí sezónu v roce 2014
Vydal: Krajská hygienická stanice
1.4.2014 29.5.2014
Záměr pronájmu majetku v k.p. Sudovo Hlavno, jehož vlastníkem je Obec Konětopy.
Vydal: Obec Konětopy
28.3.2014 29.4.2014
Návrh rozpočtu VKM na rok 2014.
Závěrečný účet vkm 2013.
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2013.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vkm 2013.
13.3.2014 31.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
13.3.2014 29.5.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy 25.3.2014 od 19,00 hodin 17.3.2014 26.3.2014
Písemná výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce a zateplení obecní hospody Konětopy"
Vydal: Obec Konětopy,
25.2.2014 25.3.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Barboře Patrasové, č.j.EO-73/13/Ko
Vydal: Obecní úřad Konětopy
25.2.2014 5.3.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy
ve čtvrtek 13.2.2014 od 19,30 hodin
6.2.2014 14.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Barboře Patrasové, č.j.EO-73/13/Ko
Vydal: Obecní úřad Konětopy
6.2.2014 24.2.2014
Záměr směny pozemků
Vydal: Obec Konětopy
30.1.2014 20.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Barboře Patrasové
Vydal: Obecní úřad Konětopy
20.1.2014 5.2.2014
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Konětopy
v úterý 28.1.2014 od 19,30 hodin
20.1.2014 29.1.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Barboře Patrasové, č. j. EO-73/13/Ko/Kl
Vydal: Obecní úřad Konětopy
2.1.2014 20.1.2014
Platba za nájem tlakové kanalizace na období 2013-2014 - UPOMÍNKA
Vydal: Obec Konětopy
20.11.2013 31.8.2014

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.