Samospráva  

 
 


 
 
Samospráva - volené orgány obce
starostka obce Šeligová Alena
místostarostka obce Gürtlerová Radmila
místostarosta obce Holeček Jaroslav
členové zastupitelstva: Mikšovský Jiří
  Petřík Vladimír
  Holeček Petr
  Krulich Jan
 
Kontrolní výbor předseda:   Krulich Jan
Finanční výbor předseda  Mikšovský Jiří
Výbor kulturní předseda   Petřík Vladimír
Výbor pro práci s mládeží předseda:    Holeček Petr